Salihli Şubesi

Ercan Karaca - Şube Müdürü (Özel Eğitim Öğretmeni)

Özel Hızlı GELİŞİM Özel Eğitim ve RehabiIitsyon merkezIeri Salihli Şubesi 2001 yılı Ağustos Ayında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı olarak hizmete açıImıştır. Özel Hızlı Gelişim Özel Eğitim ve RehabiIitasyon MerkezIeri Merkez Şubesi niteliğindedir. Merkezimiz 2006 yılı Haziran ayında MiIIi Eğitim Bakanlığına bağlanmış oIup faaliyetlerini bu bakanlık denetiminde sürdürmektedir.
Salihli şubemizin Müdürlüğünü açıIdığı tarihten bu yana AnadoIu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği böIümü mezunu Ercan KARACA yürütmektedir. Müdürümüz KuruIuşumuzda göreve gelmeden önce MiIIi Eğitim Bakanlığına ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı bazı kurumlarda öğretmenlik ve yöneticiIik yapmış 2001 yılında memuriyetten ayrılarak kurumumuzun müdürlüğünü üstIenmiştir.

 

Salihli Şubemizde halen;

1 Fizyoterapist

1 PsikoIog

Özel Eğitim Öğretmeni

2 Okul Öncesi Eğitimi Öğretmeni

4 Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni

1 İşitme EngelIiIer Öğretmeni

olmak üzere toplam 12 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon personeli bulunmaktadir. 

 

Bunların dışında;

1 Büro Memuru

1 Yardımcı Hizmetli

2 Servis Görevlisi 

2 Şoför

Olmak üzere toplam 17 personelimiz görev yapmaktadir.

 

Salihli Şubemizde;

  • Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitimi Programı,
  • İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitimi Programı,
  • Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitimi Programı,
  • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitimi Programları bulunmaktadır.


Şubemizde sayısı her geçen gün artmakla birlikte yaklaşık 250 öğrencimize bireysel ve seanslı grup eğitimi veriImektedir. Binamızda açmayı planladığımız yeni birimlerimizle bu şubemizde yaklaşık 500 çocuğa hizmet verebiIecek fiziksel ve personel donanımımız mevcuttur.